Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden leerlingen voor groep 1 

Leerlingen die komend schooljaar (2023-2024) vier jaar oud worden (en dus leerplichtig worden) dienen door hun ouders aangemeld te worden via het platform:www.aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com

Aanmeldingsperiode is van 01 januari 2023 tot 01 april 2023. Daar geeft u aan welke school uw voorkeur heeft. Indien er plaats is voor uw kind op onze school zult u gebeld worden door de administratie van onze school voor een intakegesprek. 

Aanmelden leerlingen voor groep 2 tot en met 8 

Ouders die hun kind(eren) op één van onze vier scholen willen plaatsen, kunnen hun kind(eren) bij inschrijven bij de administratie van de school. Inschrijving vindt plaats middels het inschrijfbeleid van de school. Eerst vult u een aanmeldingsformulier in bij de administratie van de school voor leerlingen voor de groepen 2 t/m 8. De administratie zet de datum van ontvangst bovenaan het formulier en registreert de aanmelding. Indien de leerling voor het nieuwe schooljaar wel of niet geplaatst wordt, zult u gebeld worden door de administratie van de school. Bij het aanmelden behoort u de volgende documenten in te leveren:  

  • een kopie identiteitsbewijs van het kind (paspoort of familieboek) en van u (paspoort of ‘sedula’);  
  • het laatste rapport van uw kind;  
  • het onderwijskundigrapport van de school van waar uw kind komt. 

U kunt contact opnemen met de administratie van de school: 

Skol Amplio Papa Cornes: adm.sapc@rksbonaire.org

IKC Kristu Bon Wardador: adm.kkbw@rksbonaire.org

Kolegio San Bernardo adm.ksb@rksbonaire.org

Kolegio San Luis Bertran: adm.kslb@rksbonaire.org

Vul hier uw eigen inhoud in.