Internationale taalklas

Internationale taalklas (ITK) 

Binnen onze Stichting Birgen Maria Onderwijs zijn we in januari 2023 gestart met een Internationale taalklas (ITK). Vanwege de relatief grote instroom van anderstalige nieuwkomers in het primair onderwijs op Bonaire staat hun opvang voor wat betreft hun taalproblematiek al jaren op de prioriteitenlijst van onze katholieke scholen. Nederlands als instructietaal maakt de taal essentieel voor het volgen van vakken op de basisschool. 

Voor wie is de ITK? 

De ITK is voor anderstalige nieuwkomers, waarbij het onderwijs gericht is op taal en burgerschap. Met anderstalige nieuwkomers bedoelen we kinderen van groep 3 tot en met 8, die minder dan anderhalf jaar op het eiland zijn en geen tot weinig kennis hebben van het Papiamentu en het Nederlands. De ITK is voor nieuwe leerlingen die bij de scholen van Stichting Birgen Maria Onderwijs worden aangemeld. De internationale taalklas heeft maximaal 15 leerlingen. Er zijn momenteel twee internationale taalklassen. Deze zijn gevestigd in het gebouw van Kolegio Kristu Bon Wardador.

Wat is de ITK?  

De ITK is een plek waar leerlingen ondergedompeld worden in de Nederlandse taal. Het is een plek waar leerlingen in een veilige leeromgeving de nieuwe taal (spelenderwijs) leren. Volgens een eigen leerplan kunnen deze leerlingen zich de nieuwe taal eigen maken. Bij voldoende beheersing van de Nederlandse taal stromen deze leerlingen door naar één van de vier scholen van Stichting Birgen Maria Onderwijs.