Kinderopvang

In 2016 nam het Rooms Katholiek Schoolbestuur-Bonaire beter bekend als “R.K.” het besluit, om van haar vier scholen Integrale Kindcentra (IKC) te maken. Een IKC is een locatie waar kinderopvang, onderwijs en naschoolse opvang samenwerken in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. In een Integraal Kind Centrum heb je één leiding en één pedagogische visie onder èèn dak.

Wat wij hiermee willen bereiken zijn:

1. Een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar voor al onze leerlingen;

2. Versterking van het onderwijs dat wij bieden;

3. Een aanbod van educatieve, creatieve en sportieve activiteiten na schooltijd.

Om dit project zo goed mogelijk uit te voeren, liepen wij vanaf het begin rond met de droom/ambitie om ook zelf kinderopvang aan te kunnen bieden. Dit met het doel om het onderwijs verder te versterken en te innoveren.

Om de IKC te realiseren, hebben wij samenwerking gezocht met bestaande stichtingen die kinderopvang bieden. Zo werken we nog steeds samen met Fundashon Kresh Bon Kwido en Stichting Professionele Kinderopvang (tot voor kort werkten wij ook samen met Fundashon Sosial Edukativo). Het model dat wij overgenomen hebben is dat van een moederstichting (of holding) met twee dochterstichtingen. In dit model is de bestuurder van de moederstichting ook de bestuurder van de twee dochterstichtingen en voor de raad van toezicht geldt hetzelfde.

Bij de invoering van het model hebben wij ervoor gekozen om alle drie de stichtingen dezelfde naam te geven. De namen zijn met ingang van 14 juli 2022 als volgt:

  • De nieuwe moederstichtingàStichting Birgen Maria Onderwijs en Kinderopvang (SBMOK)
  • De bestaande onderwijsstichtingà Stichting Birgen Maria Onderwijs (BMO)
  • De nieuwe kinderopvangstichtingà Stichting Birgen Maria Kinderopvang (BMK)