Kernwaarden

Kernwaarden

Dit zijn de kernwaarden van Stichting Birgen Maria Onderwijs:

  • Onderwijs vanuit de Katholieke identiteit
  • Onderwijs vanuit het gevoel verbonden te zijn met elkaar
  • Onderwijs vanuit het respect voor de ander, de omgeving en de eigendommen
  • Onderwijs vanuit algemeen welzijn, gevoel van solidariteit en rechtvaardigheid
  • Onderwijs waarbij wij doen wat we beloven