GMR

GMR

De GMR bestaat uit een afvaardiging van alle 4 de scholen die onder SBMO vallen. Per school neemt één ouder en één leerkracht vanuit de MR-deel aan de GMR. Op deze manier zijn alle scholen vertegenwoordig in de GMR.

In de GMR worden onderwerpen behandeld die betrekking hebben op het beleid van het schoolbestuur. Deze boven schoolse onderwerpen kunnen bijvoorbeeld; financiën, personeel, huisvesting en de organisatie van alle scholen zijn. De GMR heeft als taak het bestuursbeleid te volgen en te toetsen.

De GMR is een gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR is actief en werkt nauw samen met het schoolbestuur.