Onderwijs

Ons onderwijs

De scholen van Stichting Birgen Maria Onderwijs staan midden in de samenleving. Ze worden mede gevormd door de maatschappelijke ontwikkelingen en trends van deze tijd. Door de jaren heen is het lespakket van basisscholen ingrijpend veranderd: er is meer dan rekenen, lezen en schrijven alleen. Ook de manier van lesgeven en de gebruikte materialen zijn veranderd. Een school moet immers antwoord geven op de specifieke behoeften van kinderen en de verwachtingen van ouders. Daarnaast moet een school voldoen aan de eisen die door de overheid worden gesteld.