Samenwerking

Samenwerking

De samenwerking met verschillende partners op Bonaire hebben we gecontinueerd. Belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein:

  • Samenwerking met Stichting Kuido Profeshonal pa Mucha en Fundashon Sosial Edukativo;
  • Deelname samenwerkingsverband Bonaire, zitting in het algemeen bestuur van Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire;
  • Vakgroep gymdocenten;
  • Gezamenlijke schoolbesturen Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs;
  • Stichting lezen en schrijven;
  • Incidentele samenwerking met ketenpartners;
  • Kibrahacha – Partnerschap Opleiden in de School Caribisch Gebied: zitting in de Centrale Commissie als penvoerder.

Stichting Birgen Maria Onderwijs is sinds 2011 ook lid van de PO-raad. Contact- en overlegmomenten zijn er ook met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).