Organisatie

Organisatiestructuur

In het kader van de ‘Code Good Governance,’ heeft het bestuur gekozen voor het 2-tiers bestuursmodel, dat voorziet in een raad van toezicht en een college van bestuur. In dit model is er een scheiding tussen toezicht en bestuur.

De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting.

De raad van toezicht bestaat uit mevrouw Blancaflor Nicolaas-Bakhuis (voorzitter), mevrouw Florecita Cristina-Bernabela (lid) enPriester Marc Hooijschuur (lid)

Het college van bestuur is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden namens het bevoegd gezag.

Het college van bestuur bestaat uit het mevrouw Nilva Wout.