Kolegio San Bernardo

Kolegio San Bernardo staat in Kralendijk en is gesitueerd in de wijk Playa. Het is een katholieke school die ook open staat voor leerlingen met een andere godsdienst. De school heeft een aantrekkelijk nieuw gebouw. De locatie van de school in het centrum van Kralendijk trekt nieuwe leerlingen. De school heeft ongeveer 300 leerlingen en groeit nog door. De leerlingen op de school komen uit alle lagen van de bevolking en hebben uiteenlopende behoeften. De school wil de kinderen vanuit de Boneriaanse samenleving vormen tot volwaardige wereldburgers. Om dit te bereiken vindt de school het heel erg belangrijk dat het een veilige plek is met een sterk pedagogisch klimaat voor de kinderen.