Zorg voor kwaliteit

Zorg voor kwaliteit

Kwalitatief hoogstaand onderwijs betekent werken vanuit de beschreven gemeenschappelijke visie en uitgangspunten.

Hoe wil SBMO dit aanpakken?

  • Het kind centraal stellen, met aandacht voor individuele kansen en beperkingen. Ieder kind is uniek.
  • De school biedt maatwerk voor de leerlingen.
  • Het bestuur beschikt over goede gekwalificeerde medewerkers. De professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stuurt de ontwikkeling van de organisatie.
  • Het bestuur ontwikkelt zich als een vereniging van eigenaren, alle eigenaren voelen zich verantwoordelijk voor onderhoud van onderwijs en gebouw.
  • De interne bedrijfsvoering is op orde, wij zijn financieel in control. Wij zijn financieel gezond.
  • Het bestuur heeft een afdeling spirituele ondersteuning in samenwerking met het Bisdom.
  • De scholen meten systematisch de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.