Kolegio San Luis Betran

Kolegio San Luis Bertran is een katholieke school in de wijk Rincon. Rincon neemt als oudste vestiging op Bonaire qua cultuur een zeer bijzondere plaats in op het eiland. Kolegio San Luis Bertran heeft de beschikking over een recent fraai gerenoveerd gebouw in een mooie omgeving. Sinds schooljaar 2019- 2020 is de naam veranderd in IKC Rincon en wordt er samengewerkt met de voorschoolse educatie Hardin Tia Sus en Naschoolse opvang KSLB. 

De school schept in het dagelijks leven een sfeer die gebaseerd is op christelijke beginselen. Op deze manier lukt het om een veilige school te zijn waar het kind centraal gesteld wordt. We scheppen een pedagogisch klimaat waarin elk kind zich zeker van zichzelf voelt en waarin elk kind op een vriendelijk manier wordt opgevangen.